Martin


Specialista na práci s papírem ( nejen tím jemným v roličce )

Práce v klubu Práce na ovládacím pultu před výstavou Smíchov 2007 Řídí provoz při výstavě Smíchov 2007 Před výstavní pohoda Smíchov 2007 Stěhování do nových prostor prosinec 2007
Práce v klubu Práce na ovládacím pultu před výstavou Smíchov 2007 Řídí provoz při výstavě Smíchov 2007 Před výstavní pohoda Smíchov 2007 Stěhování do nových prostor prosinec 2007

Práce v klubu výstavou Smíchov 2007 Řídí provoz při výstavě Smíchov 2007 Montáž nohou Smíchov 2009 Smíchov 2009 Smíchov 2009
Práce v klubu Výstava Smíchov 2007 Výstava Smíchov 2009

Bílé útesy

Zářez bílé skály Zářez bílé skály Zářez bílé skály Zářez bílé skály Zářez bílé skály

Nádraží

Nádraží Nádraží Nádraží Nádraží Nádraží

 Moduláři Bubny, představení jednotlivých členů