Příprava exponátu Smíchov 2009


 Moduláři Bubny, Fanda