M152 na zastávce


 Moduláři Bubny, Výstava Smíchov 2009