Modulari Bubny
logo text hektor T435.141 u str  n ho domku
 Moduláři Bubny - privátní část
 • O nás
 • Členové klubu
 • Zpět
 • Kdo jsme


  Náš modelářský (modulářský) klub lze nejlépe charakterizovat jako sdružení železničních modelářů středního věku z Prahy a blízkého okolí. Většina z členů klubu se železničním modelům a železnici věnuje od dětského věku, to znamená již téměř 25 a někdy i více let. To samé platí i o tom, jak dlouho se mezi sebou známe. Ti, kteří jsou v pražských železničně modelářských klubech nejdéle činní, se poznali po roce 1980 v KŽM Praha 3 na Žižkově a v KŽM Praha 5 na Smíchově. Jsme proto partou převážně zkušených a sehraných modelářů, kteří se spolu velmi dobře znají a mají již bohatou modelářskou praxi.

  Z názvu našeho modelářského klubu vyplývá, že se věnujeme stavbě železničních modulů a scházíme se v klubovně v Praze 7, v Bubnech. Maskotem našeho klubu byla zvolena motorová lokomotiva řady T435.0 " Hektor" . Mezi členy našeho klubu najdete dva zaměstnance ČD, zbývající členové klubu jsou zaměstnáni mimo drážní sektor. V klubu tak máme například tři prodavače, jednoho řidiče, jednoho zahradníka a dokonce i jednoho učitele. Počet členů klubu se blíží k číslu 15.


  Jaké je naše zaměření?


  Práce na modulech je zaměřena na modelové velikosti HO a HOe. V modelové velikosti HOe se naše zaměření ještě dělí na moduly lomové dráhy a na moduly klasické úzkorozchodky bývalých ČSD.

  V naší klubovně se většinou scházíme jednou týdně, v případě potřeby (zejména před výstavami) i častěji. Klubovna slouží hlavně jako prostor pro pracovní schůzky a pro výstavbu modulů. K sestavení a provozování modulů v klubovně dochází vzhledem k prostorovým možnostem pouze mimořádně a to jen s velmi omezeným počtem modulů.

  V průměru jednou za dva až tři roky pořádáme provozní setkání, která jsou současně i výstavou pro veřejnost. Provozní setkání se uskutečňují ve větším sále s využitím maximálního množství modulů, setkání pořádáme od roku 2003 a to na území Prahy.


  Co nás baví


  Naší snahou je vytvořit reálný model železniční trati, která probíhá modelovou krajinou, respektující přírodní zákony. Po modelové trati jezdíme s modely vozidel ČSD a snažíme se věrně napodobit typické české soupravy z modelových epoch III a IV. Touto činností si připomínáme léta minulá a vše, co již nelze na současné železnici spatřit. Zkrátka řečeno, je to takový " náš malý návrat do mládí" . Díky tomu, že naše provozní setkání jsou současně výstavami pro veřejnost, můžeme se o tyto návraty do mládí podělit i s návštěvníky výstav.

  Součástí našich provozních setkání je také fotografování a filmování, kterému se věnuje poměrně velká část našich členů. Pořízení fotografických a filmových záznamů modelů a krajiny je tak důležitým bodem našeho modelářského snažení.


  S čím jezdíme?


  Jak již bylo uvedeno výše, při provozu na modulech se zaměřujeme na modelové epochy III a IV. Provoz je zajišťován parní a motorovou trakcí, používána jsou vozidla ČSD. Soupravy jsou sestaveny tak, aby odpovídaly reálnému provozu ČSD v uvedených epochách. V době, kdy provozní setkání není otevřeno veřejnosti (večer a v noci), jsou na modulech provozována i vozidla jiných epoch, jiných železničních správ i vozidla elektrické trakce a to dle dohody a zájmu členů klubu.

  Provoz na modulech je analogový a velká část vozidel je opatřena patinou. V provozu jsou používány jak modely z firemní produkce, tak i modely malosériové a modely zhotovené z odlitků nebo z leptů. Důraz je však vždy kladen na modelové provedení vozidla a na jeho kvalitní jízdní vlastnosti. Většina provozovaných vozidel má rok výroby 1990 a výše. Starší modely, například z produkce bývalé NDR, na moduly nesmí.


  Jak jezdíme?


  Protože účelem našeho provozního setkání je " opravdu si zajezdit" a také předvést pestrý a zajímavý provoz návštěvníkům, nepoužíváme jízdní řád. Nemáme evidenci vozů, nepoužíváme vozové karty a obraty vlaků na koncích hlavní tratě provádíme ve skrytých koncových smyčkách. Tímto se výrazně odlišujeme od jiných modulářských klubů. Důvody k tomu máme jednoduché. Příprava provozního setkání spojeného s výstavou je velmi náročná a vlastní provozní setkání pak trvá jen pár dnů. Proto si ho chceme užít v klidu a v pohodě, bez stresů z nesplněného grafikonu vlakové dopravy, bez nudných prostojů mezi některými vlaky a bez zbytečného papírování.

  To však neznamená, že by provoz na modulišti byl naprosto volný a chaotický. Základy pro řízení provozu tvoří zjednodušené zabezpečovací zařízení s příslušnými vjezdovými a odjezdovými návěstidly v železničních stanicích. Mezi železničními stanicemi jsou zřízeny závislosti na principech traťových souhlasů a také je zřízeno sdělovací zařízení pro dorozumívání mezi těmito stanicemi. Jízdy vlaků mezi stanicemi probíhají na základě nabídky vlaku, příjmu vlaku a následné odhlášky za vlakem. V železničních stanicích jsou dodržována všechna základní pravidla pro křižování a předjíždění vlaků, vjezdy a odjezdy vlaků se uskutečňují pouze na dopravní koleje.

  I přes absenci jízdních řádů dokážeme udržovat rozumný sled osobních a nákladních vlaků a zajistit jejich zajímavá křižování nebo předjíždění. Běžný provoz si zpestřujeme občasnými přepřahy lokomotiv, jízdami lokomotivních vlaků do depa a z depa, přípřežemi, postrky, jízdami traťových mechanismů apod. Ve vhodných chvílích projíždí tratí i manipulační vlak, který postupně obslouží jednotlivé železniční stanice a vlečky.


  Členství v klubu


  S ohledem na současné prostorové možnosti naší klubovny přijímáme nové členy spíše ve výjimečných případech. U zájemce o členství v klubu předpokládáme již určitou modelářskou praxi, alespoň částečnou znalost železničního prostředí a přiměřenou zručnost. To jsou předpoklady k tomu, aby se zájemce o členství v klubu v našem kolektivu dokázal prosadit a stát platným členem. Úplné začátečníky nejsme z prostorových a časových důvodů schopni zaučit a z těchto důvodů nepracujeme ani s mládeží. Pro přijetí nového člena je nutný souhlas všech stávajících členů klubu.

   Moduláři Bubny, představení jednotlivých členů